Αμφισβητούμε τις εκτός νομιμότητας πρακτικές εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου

Πρακτικές εκτός νομιμότητας και η αντίληψη ότι “ό,τι δεν είναι ορατό δεν αποτελεί πρόβλημα” χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και μετανάστευσης.  Η συνθήκη αυτή παράγει αδικίες που είναι αδύνατο να αποδεχτούμε.

Οι αιτούντες-ούσες άσυλο και οι πρόσφυγες έχουν επείγουσα ανάγκη δικηγόρων και διερμηνέων που θα συνδράμουν στην προστασία των δικαιωμάτων τους και θα αγωνιστούν μαζί τους για μια ανθρωπιστική ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική.

Στην Equal Rights Beyond Borders υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και στηρίζουμε τους-τις εντολείς μας στο δρόμο του δίκαιου και της δικαιοσύνης. Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματά μας …