Our Projects

Βελτίωση των Συνθήκών Διαβίωσης Προσφύγων και Αιτούντων-ουσών Άσυλο στην Ελλάδα

Παρακολουθούμε από κοντά τις ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες-ούσες άσυλο τόσο κατά τη διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης, όσο και κατά την κράτηση ή τη μακρά παραμονή τους σε δομές στέγασης. Δίνουμε έμφαση στην τήρηση των ελάχιστων συνθηκών διαβίωσης που εγγυάται η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, επιμένοντας ιδιαίτερα στα πεδία της στέγασης, τις υπηρεσίες υγείας και τις ειδικές εγγυήσεις για τους-τις ευάλωτους-ες αιτούντες-ούσες άσυλο.

Επίσης, παρακολουθούμε και δημοσιεύουμε εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση των αναγνωρισμένων προσφύγων, οι οποίοι-ες αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες ως προς την ένταξη και την πρόσβαση σε κοινωνικά δικαιώματα και παροχές.

Το αποτέλεσμα της δουλειάς μας αποτελεί αφετηρία για τη στρατηγική δικαστικής επίλυσης ή την εκπόνηση εκθέσεων που υποβάλλονται σε εθνικές και διεθνείς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δράση μας συμβάλλει στην αύξηση της πίεσης προς τις αρχές ώστε να διαφυλάσσουν το Κράτος Δικαίου: απαιτούμε από το ελληνικό κράτος και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να εφαρμώσουν την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, παρέχοντας τις προβλεπόμενες από το νόμο συνθήκες διαβίωσης. Με τον τρόπο αυτό δρούμε προληπτικά απέναντι σε μελλοντικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ζητήστε Νομική Βοήθεια!

About this project

Rubbish in The Camp Moria Joern Neumann 2020
Rubbish in The Camp Moria Joern Neumann 2020. Our Visual Policy.

Σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία το κράτος υποχρεούται να παρέχει στους αιτούντες-ούσες άσυλο διαδικασίες υποδοχής που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Όμως στην πράξη η κατάσταση που επικρατεί είναι πολύ διαφορετική. Οι αιτούντες-ούσες άσυλο στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν ως επί το πλείστον επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης σε δομές στέγασης που δεν καλύπτουν τα ελάχιστα κριτήρια ή βρίσκονται έγκλειστοι-ες σε κέντρα κράτησης. Από την πλευρά μας οργανώνουμε επισκέψεις και πραγματοποιούμε έρευνες ώστε να εντοπίσουμε και να αποκαλύψουμε παράνομες διοικητικές πρακτικές και κενά στο σύστημα υποδοχής. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στον τρόπο αντιμετώπισης των ευάλωτων αιτούντων-ουσών άσυλο και στην εξακρίβωση εάν οι πρακτικές αυτές καταλήγουν σε απάνθρωπη και απαξιωτική μεταχείρισή τους.


13fb1e57 04ee 4000 A128 Fecfd0639d48
13fb1e57 04ee 4000 A128 Fecfd0639d48. Our Visual Policy
8afb0391 F740 4527 Bdd2 1e9eaa036ed2
8afb0391 F740 4527 Bdd2 1e9eaa036ed2. Our Visual Policy

Το 2021 υποβάλλαμε δύο εκθέσεις στο Συνήγορο του Πολίτη ζητώντας την παρέμβασή του για την άρση όλων των διοικητικών εμποδίων κατά την πρόσβαση στο άσυλο και στις υπηρεσίες υγείας εκ μέρους 18 αιτούντων-ουσών ασύλου. Η ανεξάρτητη Αρχή παρενέβη και ζήτησε από τις αρχές να συμμορφωθούν προς τη νομοθεσία και να αποδεχτούν τις υποδείξεις μας, καθώς και να υιοθετήσουν σύννομες πρακτικές για άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.

Η έρευνά μας σχετικά με το ελληνικό σύστημα υποδοχής διευκόλυνε την κατάθεση αντιρρήσεων επί των παρατηρήσεων της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με αιτήσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης η έρευνά μας κατέστησε δυνατή την υποβολή επιστολών στην ελληνική Υπηρεσία Ασύλου σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα καθώς και τη διαδικασία πιστοποίησης των θυμάτων βασανιστηρίων.

Related Articles
Αν δεν αποδέχεστε τις αδικίες που υφίστανται οι πρόσφυγες και οι αιτούντες-ούσες άσυλο στα ευρωπαϊκά σύνορα στα επιμέρους προγράμματα νομικής βοήθειας.

Μείνετε σε επαφή και λαμβάνετε τακτική ενημέρωση για τα προγράμματα, τις υποθέσεις και τις εκστρατείες μας!