Διαφάνεια

Αν δεν αποδέχεστε τις αδικίες που υφίστανται οι πρόσφυγες και οι αιτούντες-ούσες άσυλο στα ευρωπαϊκά σύνορα στα επιμέρους προγράμματα νομικής βοήθειας.