Συνεργάτες και Χορηγοί

Διαθέτουμε πολύτιμους συνεργάτες-ιδες και χορηγούς: το έργο μας θα ήταν αδύνατο χωρίς τις ιδέες και την ηθική και υλική υποστήριξή τους. Τους-τις ευχαριστούμε για τη γόνιμη και σταθερή συνεργασία και προσβλέπουμε στη συνέχισή της.

Αν επιθυμείτε να στηρίξετε με οποιοδήποτε τρόπο το έργο μας, ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας.