Our Projects

Παροχή Δωρεάν Νομικής Βοήθειας σε Πρόσφυγες και Αιτούντες-ούσες Άσυλο στην Ελλάδα

Παρέχουμε δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση σε πρόσφυγες και αιτούντες-ούσες άσυλο από το 2016 στη Χίο και από το 2019 στην Αθήνα. Το 2021 επεκτείναμε τη δραστηριότητά μας στην Κω.

Οι νομικές μας υπηρεσίες είναι δωρεάν και αναλαμβάνουμε τα δικαστικά έξοδα εκπροσώπησης.

Η νομική συνδρομή περιλαμβάνει την προετοιμασία για τη συνέντευξη ασύλου, τη συνοδεία κατά τη διαδικασία της συνέντευξης ασύλου και την υποβολή υπομνήματος, την υποστήριξη υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης βάσει Δουβλίνου και διοικητικής κράτησης

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ασύλου αναλαμβάνουμε την κατάθεση προσφυγής και εφόσον χρειαστεί την ανάληψη άλλων ένδικων μέσων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Επιπλέον αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση αιτούντων-ουσών άσυλο των οποίων τα θεμελιώδη δικαιώματα έχουν παραβιαστεί, υποβάλλοντας ασφαλιστικά μέτρα και προσφεύγοντας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Εφόσον απαιτείται απευθυνόμαστε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την έκδοση προδικαστικής απόφασης.

Ζητήστε Νομική Βοήθεια!

About this project

Ad406631 9056 462d A1a3 Bc0974983875
Ad406631 9056 462d A1a3 Bc0974983875. Our Visual Policy.

Το ελληνικό σύστημα ασύλου χαρακτηρίζεται από δομικά προβλήματα που έχουν συχνά ως αποτέλεσμα την παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων αιτούντων-ουσών άσυλο και προσφύγων. Σε περιπτώσεις παράνομων διοικητικών πρακτικών απευθυνόμαστε στην επιτροπή προσφυγών καθώς και στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Selfmade Tents in the Camp Vial Iskandar Nicola 2019
Selfmade Tents in the Camp Vial Iskandar Nicola 2019. Our Visual Policy

Δωρεάν νομική συνδρομή σε ανήλικους-ες και νέους-ες που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες

Δυστυχώς, η ύπρξη άστεγων παιδιών ή ακόμη και η κράτηση από την αστυνομία ανηλίκων με πρόσχημα την προστασία τους, έχουν καταστεί μια θλιβερή κανονικότητα στην Ελλάδα. Για τις παράνομες πρακτικές έναντι των ανηλίκων έχει επανειλημμένα αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δραστηριοποιούμαστε σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς στέγασης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών και των εφήβων και εφόσον απαιτείται προσφεύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Διαφύλαξη της ελεύθερης δράσης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ελλάδα

Σε μια εποχή που οι συνθήκες για τους αιτούντες-ούσες άσυλο επιδεινώνονται, οι οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων βρίσκονται αντιμέτωπες με τη στοχοποίηση και την παρεμπόδιση της δράσης τους.

Τα εμπόδια και οι περιορισμοί που επιβάλλονται στις ΜΚΟ είναι αντισυνταγματικοί και συνιστούν παραβίαση του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τρεις ειδικοί εισηγητές-ριες του ΟΗΕ εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες και επεσήμαναν την υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης να σέβεται την ελευθερία δραστηριοποίησης της κοινωνίας των πολιτών.

Clara and Robert Giving a Presentation in Athens Joern Neumann 2020
Clara and Robert Giving a Presentation in Athens Joern Neumann 2020. Our Visual Policy
Containers in the Camp Moria Joern Neumann 2020
Containers in the Camp Moria Joern Neumann 2020. Our Visual Policy

Μαζί με τους-τις συνεργάτες-ριές μας της HIAS καταθέσαμε αίτηση ακύρωσης κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που παρεμποδίζει τη δράση των ΜΚΟ. Βρισκόμαστε σε αναμονή της εκδίκασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το 2021 προσφέραμε δωρεάν νομική βοήθεια σε περισσότερες-ους από 450 αιτούσες και αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Για την πλειονότητα των υποθέσεων η παρέμβασή μας είχε θετικό αποτέλεσμα: εντολείς μας απελευθερώθηκαν από κρατητήρια και κέντρα κράτησης, κέρδισαν την αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας ή άλλη μορφή διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα, ή κατάφεραν να επανενώσουν την οικογένειά τους σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

Θα συνεχίσουμε το έργο μας με την ίδια αποφασιστικότητα και δέσμευση, προσφέροντας την νομική μας γνώση και εμπειρία σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Related Articles
Αν δεν αποδέχεστε τις αδικίες που υφίστανται οι πρόσφυγες και οι αιτούντες-ούσες άσυλο στα ευρωπαϊκά σύνορα στα επιμέρους προγράμματα νομικής βοήθειας.

Μείνετε σε επαφή και λαμβάνετε τακτική ενημέρωση για τα προγράμματα, τις υποθέσεις και τις εκστρατείες μας!