Απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης στα ευρωπαϊκά Hotspot και αμφισβήτηση της νομιμότητας της Συμφωνίας Ε.Ε.–Τουρκίας
Συνθήκες Διαβίωσης Προσφύγων και Αιτούντων-ουσών Άσυλο στην Ελλάδα
Παράνομη Κράτηση Προσφύγων και Αιτούντων-ουσών Άσυλο στην Ελλάδα
Προστασία προσφύγων και αιτούντων-ουσών άσυλο σε χώρες της Ε.Ε. από παράνομη απέλαση στην Ελλάδα
Εφαρμογή του Δικαιώματος στην Οικογενειακή Επανένωση εντός της Ε.Ε.
Υποστήριξη της Επανένωσης Οικογενειών από τη Μέση Ανατολή και Αφρικανικές Χώρες